ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
สถิติผู้เข้าชม
  • 3
  • 71
  • 5
  • 0
  • 0
  • 146
  • 874

ไฮไลท์กิจกรรม

กิจกรรม

ประชุมพนักงาน

วันที่ 7 ก.พ.65

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 นายเลอพงษ์ รักษษเพียร นายก อบต.สามแยก ได้แถลงนโยบาย อบต.สามแยก และได้ประกาศเจตนารมณ์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ร่วมกับปลัด อบต.สามแยก พร้อมเจ้าพนักงาน และสภา อบต.สามแยก ณ ห้องประชุม อบต.สามแยก

วันที่ 4 ม.ค.65

โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 18 ก.พ. 2565

โครงการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในช่วง
เทศกาลปีใหม่ประจำปี

วันที่ 18 ก.พ. 2564

กิจกรรมปกป้องสถาบัน

วันที่  28 ก.พ. 65

วันแม่แห่งชาติ 2563กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก

วันที่ 12 สิงหาคม 2563

โครงการ อบต.สามแยก สัญจร บ้านด่าน หมู่ 6

วันที่ 9 ก.พ. 2564

กิจกรรมศึกษาดูงานการสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล
(รถดูดส้วม)

วันที่ 16 มีนาคม 64

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

RSS ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
RSS เผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง
RSS ประกาศเชิญชวน
RSS ประกาศราคากลาง

ข่าวสาร

กระดานสนทนา

คุณไม่มีสิทธ์ดูคำถาม