ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก

นายเลอพงษ์ รักษาเพียร
นายก อบต.สามแยก
โทร 062-9049093

สถิติผู้เข้าชม
  • 3
  • 8
  • 5
  • 26
  • 12
  • 179
  • 434

ไฮไลท์กิจกรรม

กิจกรรม

ประชุมพนักงาน

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 นายเลอพงษ์ รักษษเพียร นายก อบต.สามแยก ได้แถลงนโยบาย อบต.สามแยก และได้ประกาศเจตนารมณ์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ร่วมกับปลัด อบต.สามแยก พร้อมเจ้าพนักงาน และสภา อบต.สามแยก ณ ห้องประชุม อบต.สามแยก

โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในช่วง
เทศกาลปีใหม่ประจำปี

กิจกรรมปกป้องสถาบัน

วันแม่แห่งชาติ 2563กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก

โครงการ อบต.สามแยก สัญจร บ้านด่าน หมู่ 6

กิจกรรมศึกษาดูงานการสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล
(รถดูดส้วม)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เปิดadmin ถาม 1 เดือน ago • 
41 views0 answers0 votes