กิจกรรม

กิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านทุจริต คอร์รรัปชั่น

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 นายเลอพงษ์ รักษาเพียร นายกอง …

กิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านทุจริต คอร์รรัปชั่น Read More »

ผู้จัดการร้านรุ่งเรืองวัสดุมอบที่นอนจำนวน 10 ชุดเพื่อใช้ในสถานที่จุดพักฟื้นผู้ป่วยโควิด 19

1 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยกโดยนายชัชชัย …

ผู้จัดการร้านรุ่งเรืองวัสดุมอบที่นอนจำนวน 10 ชุดเพื่อใช้ในสถานที่จุดพักฟื้นผู้ป่วยโควิด 19 Read More »