กิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านทุจริต คอร์รรัปชั่น

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 นายเลอพงษ์ รักษาเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สามแยก

Leave a Comment