กิจกรรมให้ความรู้แผน

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 นายเลอพงษ์ รักษาเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แผนพัฒนาท้องถิ่นกับการบริการสาธารณะให้กับตัวแทนภาคประชาชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก โดยมีตัวแทนประชาชนของตำบลสามแยกเข้าร่วมรับฟังและซักซ้อมแนวทางการดำเนินการร่วมกัน

Leave a Comment