กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2566 นายเลอพงษ์ รักษาเพียร นายกองค์การบริหารส่วตำบลสามแยก พร้อยด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี2566 ของประชาชนตำบลสามแยก ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านด่าน โดยมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล, วอลเลย์บอล,ตระกร้อและกีฬาพื้นบ้าน สำหรับประชนชนในพื้นที่ตำบลสามแยกได้เข้าร่วมทำการแข่งขัน

Leave a Comment