กิจกรรมอำเภอยิ้ม

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 นายเลอพงษ์ รักษาเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก พร้อมคณะ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จัดกิจกรรม อบต.สามแยกเคลื่อนที่พบประชาชนร่วมกับ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยมีหน่วยงานต่างๆของอำเภอเลิงนกทา ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลสามแยกเพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการของหน่วยงานต่างๆ ณ วัดเกาะแก้ว บ้านคึมชาด ตำบลสามแยก

Leave a Comment