กิจกรรมบุญคูนลาน

เมื่อวันที่ 19 – 21 มกราคม 2566 นายเลอพงษ์ รักษาเพียร นายกองค์การบริหารส่วตำบลสามแยก พร้อมด้วยคณะ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมงานบุญคูณลานและของดีเลิงนกทา ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเลิงนกทาองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก โดยงานดังกล่าวมีการจัดซุ้มนิทรรศการของแต่ละตำบลและกิจกรรมการแสดงมากมาย

Leave a Comment