สถิติผู้เข้าชม
  • 2
  • 71
  • 5
  • 0
  • 0
  • 146
  • 874

วันแม่แห่งชาติ 2563 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุมังคลาราม ตัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ บรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563.
-กิจกรรมเทิดพระเกียรติ
-กิจกรรมมอบรางวัลแม่ดีเด่น
-กิจกรรมการแสดง
โดยนายชัชชัย พันธ์สวัสดิ์. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก