นายเลอพงษ์ รักษาเพียร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก เบอร์โทร : 062-9049093
สถิติผู้เข้าชม
  • 3
  • 71
  • 5
  • 0
  • 0
  • 146
  • 874

โครงสร้างคณะผู้บริหาร

นายเลอพงษ์ รักษษเพียร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก
เบอร์โทร : 062-9049093
นายอุดมพร ทุมจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก
เบอร์โทร : 089-7171663
นายประสิทธิ์ พวงดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก
เบอร์โทร :089-6829871
นายประยูร จันทร์สว่าง
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก
เบอร์โทร :099-4329634