ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก

นายชัชชัย พันธ์สวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก เบอร์โทร : 086-8472388
สถิติผู้เข้าชม
  • 2
  • 3
  • 1
  • 71
  • 5
  • 120
  • 877

ประชาสัมพันธ์

ส.ถ.1/1

ส.ถ1/1 (คลิ๊กเพื่อเปิดไฟล

Read More »

ผ.ถ.1/1

ผ.ถ.1/1 (คลิ๊กเพื่อเปิดไฟ

Read More »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเเยก เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์เเละอัตตราการเบิกจ่ายค่าตอบเเทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ

Read More »

ไฮไลท์กิจกรรม

กิจกรรม

ประชุมพนักงาน

วันที่ 7 ก.พ.65

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 นายเลอพงษ์ รักษษเพียร นายก อบต.สามแยก ได้แถลงนโยบาย อบต.สามแยก และได้ประกาศเจตนารมณ์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ร่วมกับปลัด อบต.สามแยก พร้อมเจ้าพนักงาน และสภา อบต.สามแยก ณ ห้องประชุม อบต.สามแยก

วันที่ 4 ม.ค.65

โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 18 ก.พ. 2565

โครงการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในช่วง
เทศกาลปีใหม่ประจำปี

วันที่ 18 ก.พ. 2564

กิจกรรมปกป้องสถาบัน

วันที่  28 ก.พ. 65

วันแม่แห่งชาติ 2563กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก

วันที่ 12 สิงหาคม 2563

โครงการ อบต.สามแยก สัญจร บ้านด่าน หมู่ 6

วันที่ 9 ก.พ. 2564

กิจกรรมศึกษาดูงานการสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล
(รถดูดส้วม)

วันที่ 16 มีนาคม 64