นายเลอพงษ์ รักษาเพียร
นายก อบต.สามแยก
โทร 062-9049093

สถิติผู้เข้าชม
  • 3
  • 71
  • 5
  • 0
  • 0
  • 146
  • 874

ติดต่อ สอบถาม

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก
หมู่ที่ 5 ถ.ทยาปัสสา ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 3512

www.3-yaek.go.th

3yaek5@gmail.com

โทรศัพท์ 045-781528
เบอร์ติดต่อผู้บริหาร
นายก อบต.สามแยก  โทร 062-9049093

 

แผนที่การเดินทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก